Ana Sayfa Teknoloji 8 Mayıs 2018 22 Görüntüleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 3200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım yapılacak personel merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Söz konusu ilana erkek ve bayan adaylar 50 ve üzeri KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. Ayrıca adayların KPSS puan türüne göre sıralaması yapılarak çıkan sonuca göre adaylara sınav yapılacaktır. İlgili Giriş sınavı 16 temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Adayların KPSS puan sıralaması esas alınarak kadro sayısının 5 katı kadar aday 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından sözlü sınava katılacaklardır. İşte detaylar…

POZİSYON DAĞILIMI NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile; 

– 1800 Antrenör

– 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

– Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

– 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre başvuru şartları şu şekildedir:

– Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

– Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

– Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

– Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

– Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü hariç mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana başvuru yapacak adaylar başvurularını 18 Mayıs 2018 – 04 Haziran 2018 tarihleri arasında yapabilirler. Ayrıca adaylar başvurularını e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak, “Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurarak  Vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalı), Mezuniyet belgesini veya denklik belgesini Antrenör pozisyonu için en az 2. Kademe antrenörlük belgesini Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru süresi içerisinde alınmış doğrulama kare kodu bulunan güncel tarihli askerlik durum belgesini,  Özel şartlar bölümünde istenen diğer belgelerini, taratıp eklemek suretiyle elektronik ortamda yapacaktır.

İlanın Detaylarını Görmek İçin Tıklayınız…

Kaynak: HABER7.COM

Tema Tasarım | Osgaka.com
kamera sistemi guvenlik sistemi hirsiz alarm sistemi bakici kamera sistemi apartman kamera sistemi guvenlik kamera sistemi